English | עברית        074-7010026    04-9990173
 

צור קשר

A value is required.

A value is required.Invalid format.

שקיעות ולחצי עפר

בנייה של סוללות עפר בכבישים, מאגרי מים וסכרים משנה את מאזן הכוחות בקרקע. שקיעה זו ניתנת לחיזוי בשלבי התכנון אך במהלך הביצוע קיים צורך בניטור ובקרה על תהליך השקיעה, הקצב שלו והתפתחות לחץ מי נקבובים. כל אלה מאפשרים למהנדס המתכנן לבדוק ולאמת את הנחות התכנון, ולהתאים במידת הצורך את הנחיות הביצוע לנתונים המתקבלים מהמדידה. עליה בלחץ מי נקבובים עשויה לגרום לירידת חוזק הגזירה ולהתפתחות כשל במיוחד בזמן רעידת אדמה.

תמונה מס' / מס' בקטלוג שימוש וייעוד מוצרים נבחרים
פיאזומטר VW
EPP-60V
מדידת לחץ מי נקבובים כתוצאה משקיעה של קרקעות פיאזומטר VW
 EGS-30Vמערכת למדידת שקיעות
EGS-30V
מדידת שקיעות בחומרי מילוי, סוללות, וסכרים. המע' פועלת על עיקרון פיסיקלי של כלים שלובים. מערכת למדידת שקיעות
EPS-30V-S
EPS-30V-S
מדידת לחץ עפר טוטאלי של סוללות, סכרים ומאגרים. מד לחץ
EDS-91
EDS-91
מדידת שקיעה/תפיחה בסוללות מילוי, יסודות וכלונסאות. אקסטנסומטר מגנטי