English | עברית        074-7010026    04-9990173
 

אודות גיאוטופ

גיאוטופ בע"מ היא חברה פרטית המתמחה בניטור גיאוהנדסי לצורכי מעקב וניתוח תזוזות בקרקע ובמבנים. גיאוטופ מייצגת בארץ את חברת Solexperts AG וחברת Encardio Rite המתמחות בתחום יצור והתקנה של ציוד ניטור גיאוהנדסי.

היתרון הבסיסי של גיאוטופ הינו ברקע אקדמי של עובדיה בתחום גיאוטכניקה ומכניקת קרקע וסלע, וכן ניסיון של למעלה מ-20 שנה בהשתתפות בצוותי תכנון, ליווי פרויקטים בזמן הביצוע והשתתפות בוועדות תקינה של מכון התקנים. יתרון זה מתעצם בעקבות הסכמי שיתוף הפעולה ומאפשר לגיאוטופ לספק מגוון שירותים בתחום הניטור הגיאוהנדסי, הכוללים תכנון, שיווק, ביצוע מדידות וניתוח הממצאים.

 

חדשות

מערכות לניטור שקיעות שולבו במסגרת תכנון סוללות בפרויקט כביש 6גיאוטופ חתמה הסכם בלעדיות להפצה והתקנה של מוצרי חברת Solexperts משוויץ.

גיאוטופ וחברת מטאו-טק חתמו על הסכם שיתוף פעולהגיאוטופ וחברת מטאו-טק חתמו על הסכם שיתוף פעולה

מערכת מדידה הכוללת רישום שינוי מפלס מים ורישום תזוזותמערכת מדידה הכוללת רישום שינוי מפלס מים ורישום תזוזות

השתתפות בכנס ISRM –בויאטנםהשתתפות בכנס ISRM –בויאטנם

ניתוח מדידות Plate Loading Test באגירה שאובה בגלבועניתוח מדידות Plate Loading Test באגירה שאובה בגלבוע

מערכות לניטור שקיעות שולבו במסגרת תכנון סוללות בפרויקט כביש 6מערכות לניטור שקיעות שולבו במסגרת תכנון סוללות בפרויקט כביש 6

מדידת מעוותים בקשתות פלדה-מנהרות הכותלמדידת מעוותים בקשתות פלדה-מנהרות הכותל

ניטור עוגנים - פרויקט פסגות דן ברמת גןניטור עוגנים - פרויקט פסגות דן ברמת גן

ניטור גיאו-הנדסי לפי תחומי עיסוק

ניטור גיאו הנדסי
איסוף, רישום ושיתוף הנתונים כולל נגישות באמצעות רשתות מחשוב
ניטור גיאו הנדסי
תזוזות קרקע בסכרים וסוללות עפר והתפתחות סדקים במבני בטון
ניטור גיאו הנדסי
תזוזת קרקע במדרונות טבעיים וחפורים כולל חשש להתדרדרות גושי סלע
ניטור גיאו הנדסי
מעקב אחר מפלס מי תהום, לחצי מים ומאפיינים הידראולים
ניטור גיאו הנדסי
תזוזות של מסת סלע וניתוח מודול דפורמציה